Skenande bopriser i Norden – är det en bostadsbubbla?

Det är dyrt att köpa boende idag, därför tvingas de flesta till stora lån och hushållens skuldsättning ökar. Samtidigt är många nordbor rikare än någonsin tidigare. De flesta som köpt hus, villa eller lägenhet de senaste 20 åren och har kvar sin egendom ligger på ett stadigt plus vad gäller marknadsvärdet på objektet. Värdeökningen är som störst för de äger boende i någon av de riktigt stora städerna Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Stockholm är värst, här har bostadspriserna ökat som kraftigast, sedan 1990-talet har priserna många gånger stigit med flera hundra procentenheter.

Exakt vad prisstegringen beror på är svårt att säga, men den ökade urbaniseringen i kombination med blygsam nybyggnation är självfallet faktorer som påverkar bopriserna över tid. Även det faktum att storstäderna och dess ytterområden glidit isär allt mer har av somliga lyfts fram som ett argument för ett ökat tryck på städernas innerområden där priserna stigit som kraftigast.

Andra aspekter som kan påverka är att allt fler företag på landsbygden tvingats lägga ner, samtidigt som företagandet i Stockholmsområdet istället växer. Dessutom blir vi allt fler invånare i Sverige och detta gäller även för våra Nordiska grannländer, även om vårt lands befolkning växer betydligt fortare än Norge, Danmarks och Finlands.

Det finns även en rad socioekonomiska skäl till varför bostadspriserna skenat iväg i norden. Gemene man har fått allt mer pengar att röra sig med och andelen av lönen som vi lägger på vårt boende är extremt låg i förhållande till omvärlden. En annan viktig aspekt som hänger ihop med detta är att statsmakterna har sett till att skapa förutsättningar för låg utlåningsränta hos nordiska banker, vilket gör att allt fler vågar och kan ta allt större lån. Med detta i åtanke ter det dig inte speciellt konstigt att folk är villiga att betala mångdubbelt så mycket idag för en bostad.  

Så hur är det då egentligen, har vi en bostadsbubbla eller följer bostadspriserna en helt naturlig utveckling? Även om ingen med säkerhet kan veta svaret på denna fråga, kan man trots allt se indikationer på att bostadsmarknaden inte bara i Sverige utan även i Norge och Finland samt i viss mån även Danmark, är överdrivet uppblåst. Två tecken på detta i Stockholm är att bostadspriserna i vissa områden ökat med i snitt uppemot 30-40% på ett år, en värdeökning som överträffar de flesta investeringsformer. Att priserna skulle kunna fortsätta uppåt på detta vis i all evinnerlighet är ytterst osannolikt. Det andra tecknet på en bobubbla är att förhållandet mellan hushållens inkomster och dess skuldsättning är skevt, många hushåll är högt belånande och inkomstmässigt skulle de ha svårt att betala tillbaka skulderna om räntorna ökar med ett par procent. En som är övertygad om att vi har en svensk bostadsbubbla är den numera rikskända bloggaren Cornucopia, läs mer på hans blogg för en djupgående analys av läget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar