tisdag 8 juli 2014

Vikten av att klä sig väl

För det flesta av oss är det väl knappast någon överraskning att vad vi väljer att ha på oss har stor betydelse för hur vi kommer att uppfattas av vår omgivning. Det är inte för inte som politikerna och övriga etablissemanget under Almedalsveckan noga valt ut vilken typ av kläder de skall ha på sig. Kläderna förmedlar väldigt mycket i sig och fyller en viktig funktion för att bygga patos. Överhuvudtaget säger kläderna mycket om vem vi är eller åtminstone om vem vi vill framstå för att vara.

prydligt klädd man med hästÄven om jag ibland kan tycka att modefixering och självupptagenheten ibland kan gå till överdrift, måste jag nog ändå säga att det är värre att bry sig för lite om sitt klädval än för lite. Misstolka mig inte nu, jag ser nämligen inget problem i att man går klädd i det man trivs bäst i när man pysslar med kolonilotten eller dagar då man är ledig och slappar, men när man är på en offentlig tillställning, så som en arbetsplats eller ett möte, då bör valet göras utifrån en rad andra premisser. Hur du klär dig kommer nämligen påverka hur andra uppfattar dig och i förlängningen även hur man värderar dina åsikter. Sen finns det givetvis gradskillnader för hur viktigt det är att klä sig rätt utifrån rådande normer.

Viktigast är det givetvis vid större tillställningar och offentliga förrättningar. Att komma till bröllopet i jeans och t-shirt passar sig helt enkelt inte. Så även om man avskyr Black tie och kostym, gäller det att bita ihop. Genom våra kläder förmedlar vi nämligen att vi kan och vill delta i samhället, helt enkelt talar vi om att vi också vill vara med och leka med alla andra. Givetvis finns det undantag som kan rättfärdiga stilbrott. Den som inte har råd att köpa helt korrekt utstyrsel, har ett legitimt skäl att komma klädd efter bästa förmåga. Men för den som kan fast kanske inte vill, är läget ett annat..

onsdag 19 februari 2014

Har ni lyckats hålla er?

en bild på semla
Semlor, temlor, fastlagsbulle, fettisdagsbulle - godsaken som får ätas först 4 mars har flera olika namn....
Har ni lyckats hålla er? Det har inte jag.

måndag 3 februari 2014

Ge ytterligare stabiltet till tillvaron

http://cdn1.cdnme.se/cdn/9-1/728138/images/2009/uni034_50164048.jpg
Det största fackförbundet i Sverige just nu
Sverige brukar hamna ganska högt upp i undersökningar om lycka. Ibland har jag funderat vad detta beror på. En sak som kanske är ganska självklar, är att för att kunna känna sig lycklig så måste man ha en viss grundtrygghet. Sverige är ett land där vi har en lång tradition av aktiva arbetstagarorganisationer med stort inflytande. Vi nordbor utmärker oss genom den höga andelen fackliga medlemmar. Man brukar räkna med att ca 7-8 av 10 svenskar är med i ett fackförbund.
De senaste åren har facket emellertid arbetat mycket i motvind och många medlemmar har försvunnit under dessa år. Framförallt har fackförbunden haft svårt att få in nytt blod. Men sedan den ekonomiska världskrisen har intresset ökat igen då en viss otrygghet infunnit sig på arbetsmarknaden. Samtidigt har arbetstagarorganisationerna även sett till att förändra sin verksamhet. På en mer individualiserad arbetsmarknad arbetar allt mer med frågor som rör individen snarare än kollektivet. Det kanske tydligaste exemplet på detta är de försäkringar som man erbjuder, där inkomstförsäkringen är den som idag framförallt efterfrågas. Med en inkomstförsäkring behåller man en större del av lönen om man blir arbetslös. Om du funderar på att teckna en sådan försäkring är ett tips är att använda rättinkomstförsäkring.se eller någon annan likvärdig sajt för jämförelse, det kan nämligen skilja sig en hel del mellan olika avtal.

Givetvis kan fackförbund hjälpa dig med en mängd andra saker också. T.ex. kan man få bra tips och stöd inför lönesamtal, juridisk hjälp eller en lyssnande människa. Att gå med i facket ger helt enkelt extra trygghet i vardagen.